Koolieelik

Sinu lapse akadeemilised saavutused olenevad ka tema vanusevahest noorema õe-vennaga

See, kui hästi sinu laps saab hakkama lugemise ja arvutamisega, sõltub paljudest erinevatest asjaoludest. Kuid kas sul on teada ka fakt, et muu hulgas mängib rolli asjaolu, kas su lapsel on nooremat õde või venda ja kui suur on sinu laste vanusevahe? Ameerika teadlased on läbi uurinud tuhandete inimeste kohta kogutud andmeid ja selle seose kindlaks teinud.
Nad jõudsid järeldusele, et neil lastel, kellel on vähem kui kaks aastat noorem vend või õde, on muude tegurite võrdsuse korral akadeemilised saavutused keskeltläbi kehvemad kui neil, kellel nooremat õde või venda ei ole või kellel on vanusevahe temaga suurem. Vanema õe või venna olemasolu ja vanusevahe aga ei paista siin mõju omavat.
Uurimistöö autorid Kasey Buckles Notre Dame’i Ülikoolist ja tema juhendatav kraadiõppur Elizabeth Munnich oletavad ajakirjas Journal of Human Resources, et põhjuseks võib osaliselt olla asjaolu, et vanemad pühendavad lapsele rohkem aega ja tähelepanu, kui tema kõrval ei ole nooremat last, kes samuti tublisti tegelemist nõuab.
Meelt ei tasu loomulikult heita, sest arvesse on võetud keskmisi näitajaid ja nende põhjal ei saa üksikjuhtumite puhul järeldusi teha. Aga kui soovid, et sinu järeltulijad oleksid õppimises edukad, võib ju nimetatud asjaolu oma pere planeerimisel arvesse võtta.

Allikas: ERR

Write A Comment