Koolieelik

Paremad verbaalsed oskused annavad tüdrukutele aritmeetikas eelise

Kuigi poisid on reaalteadustes üldiselt paremad, on mõned uurimistööd siiski leidnud, et aritmeetikas on tüdrukud poistest üle. Ajakirjas Psychological Science avaldatud uues artiklis leiavad autorid, et algklassides näitavad tüdrukud aritmeetikas paremaid tulemusi tänu parematele verbaalsetele oskustele, vahendab teadus.err.ee
Xinlin Zhou ja tema kolleegid tegid 8-11aastaste lastega rea katseid, hõlmates uuringusse 12 Pekingis ja selle ümbruses asuvat algkooli. Uuringu tulemused näitasid, et nii mõnelgi puhul edestasid tüdrukud arvutamisoskuste poolest poisse.
Nii lihtsamates kui ka keerulisemates liitmis- ja lahutamistehetes ning kiirkäigul täpikeste hulga hindamisel ja arvudejada jätkamisel olid tüdrukud poistest paremad. Poisid näitasid oma paremust aga ruumiliste kujundite mõttes ümberpööramises.
Zhou sõnul mängivad keelelised oskused matemaatikas suurt rolli, kuna korrutustabeli päheõppimine on keeleline protsess ja aritmeetilistes tehetes järjehoidmiseks on head keelelised oskused suureks eeliseks. Nii tuleks Zhou sõnul laste arvutamisoskuste arendamisel keskenduda poiste puhul nende matemaatilise keeleoskuse arendamisele ja tüdrukutega teha rohkem tööd ruumilise taju arendamiseks.
Allikas: teadus.err.ee

Write A Comment