Koolieelik

Kodulähedase kooli määramiseks on esitatud 2500 taotlust

Tänaseks päevaks on kodulähedase kooli määramiseks esitatud Tallinna haridusametile 2500 taotlust, saabumata on veel ca 1500 taotlust.
Tallinna haridusameti üldhariduse osakonna juhataja Viivi Lokk ütleb, et taotluse esitamine on vajalik vaatamata sellele, et elukohajärgne kool määratakse rahvastikuregistri andmete alusel ka neile, kelle kohta taotlust ei saabu, teatas Raepress.
Haridusamet soovitab taotluse esitada ka neil koolieelikute vanemail, kes seda seni veel teinud ei ole, sest taotlus annab olulist infot lapsele sobivaima kooli määramiseks.
Taotluse esitamiseks on aega kuni 15. märtsini. Lapsevanemaid, kelle lapsed ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli, palutakse haridusametit sellest informeerida kas telefonitsi, e-kirja teel või kodulehel oleva vormi kaudu.
Allikas: tallinnapostimees.ee

Write A Comment