Vanemaharidus

Vanemapension või peretoetuste kasv?

Alates 2013. a planeeritakse uut pensioniliiki – vanemapensioni. Vanemapensioni sisseseadmise eesmärgiks peetakse kaotada ebavõrdsus vanemate vahel. Nimelt saavad praeguse seisuga enne 1991. a sündinud laste vanemad pensionile lisakoefitsendi, pärast seda sündinud laste vanemad mitte.
Hilinenud vanemapensioni eelnõu kavatsetakse siiski lähema kolme kuu jooksul vastu võtta ja rakendada osaliselt alates 2013. a, kuigi selle otstarve ja rahastamisallikad tekitavad vaidlusi ning ebakindlust. Praeguse seisuga on pensionikassa niigi defitsiidis ning paljud poliitikud ei näe, kust võetakse raha vanemapensionide sisseseadmiseks. 2015. aastal on planeeritud selle pensioniliigi tarbeks 40 miljonit eurot.
Keskerakonna esindaja Mailis Reps arvab, et mõttekas oleks vanemapensionideks arvestatud raha kasutada hoopis praeguste nigelate lastetoetuste tõstmiseks, lasteaiakohtade juurdeloomiseks, ranitsatoetuse taastamiseks ning lasteaia- ja koolilastele sooja lõunasöögi hüvitamiseks. Ka sotsiaaldemokraat Eiki Nestor on samal arvamusel, et panustada tuleks hoopis peretoetuste kasvu ning  et vanemapension pole kindlasti meede, mille abil Eestimaal sündivust suurendada.
Praegune peretoetuste süsteem rõhub rohkem laste sünnile ja vähesele ajale pärast sündi. Kui lapsed kasvavad suuremaks, kulub peres ka rohkem raha, lastetoetused aga jäävad laste sirgudes üha väiksemaks.
Refereeritud Postimehest

3 kommentaari

  1. Kaarel Veike

    Ma olen seekord absoluutselt opositisooniga nõus. Me ju näeme foorumis pidevalt reaalseid muresid ning vanemapension ei ole kindlasti praegu perekonda planeeriva ehk tulevase lapsevanema kaalukausil argumendiks pere luua ja lastele pühenduda. Probleemid on suured, kui emapalk saab läbi ja sõime võtta ei ole. Tööle minna ei saa ning sissetulekuid ka pole. Praegune toimetulekutoetus on vale nimega, sest selle abil pole võimalik toime tulla.

Write A Comment