Lapsevanem

Sinu lapse matemaatilised võimed

Lapse matemaatilistest võimetest ja nende arendamisest on paraku vähe juttu tehtud ning võib-olla on see üks põhjusi, miks nii paljudel tekib matemaatikaga koolis raskusi. Matemaatika on loogika abstraktseim rakendus selle kõige kontsentreeritumal kujul. On oluline ka teada, et teadlane kasutab sama võimet nagu matemaatik, kuid abstraktsete probleemide lahendamise asemel keskendub ta füüsilise maailmaga seotud probleemidele. Matemaatilist mõtlemist kasutatakse probleemide lahendamisel.
Sinu laps ja tema matemaatilise loogika areng:

  • 0 – 1,5 a – Objektid lakkavad olemast, kui neid pole näha.
  • 1,5 a – Lapsed saavad aru, et objekt, mida nad parajasti ei näe, on sellegipoolest olemas. Näide: Laps nutab, et soovitud mänguasja või isikut enda lähedale saada.
  • Kohe pärast 1,5 a – Lapsed oskavad rühmitada omavahel sarnaseid objekte. Näide: Laps võib ühte rühma panna kõik punased või kõik sangaga objektid vms. See on sorteerimise ja rühmitamise algusfaas.
  • 1,5 – 4 või 5 a – Lapsed hakkavad arvutama, aga nende vastuseid mõjutavad ka teised tegurid, näiteks suurus. Näide: Sinu laps hakkab arvutama, aga annab sageli valesid vastuseid. Näiteks ütleb ta, et kõrgemas objektis on rohkem objekte kui madalamas, hoolimata sellest, kui suur on tegelikult objektide arv. Samuti võib ta öelda, et torn, mis võtab rohkem ruumi, koosneb rohkematest objektidest kui väike torn, mis koosneb tegelikult suuremast arvust objektidest.
  • 4 a – Lapsed teavad, et kui nad loendavad objekte, mis moodustavad torni, siis näitab viimane loendatud number seda, kui palju on tornis objekte kokku. Näide: Sinu laps võrdleb asju ümbritsevas maailmas. Enne kui ta valib ühe maiustuste hunniku, küsib ta: „Kas selles kotis on rohkem maiustusi kui teises?“
  • 4 või 5 – 6 või 7 a – Lapsed teavad, et torni moodustavate objektide hulk jääb samaks ka siis, kui te torne vahetate. Nad on õppinud võrdlema torne, ilma et neil oleks vaja uuesti loendada. Nüüd on nad võimelised liitma ja lahutama. (Seda nim operatsioonide-eelseks arengustaadiumiks.) Näide: Enne kui sinu laps suudab mõista liitmist ja lahutamist, peab ta suutma korrektselt võrrelda. Kui sa märkad, et see võime on olemas, saad tutvustada talle liitmist ja lahutamist. Kui ta saab sellega hakkama, võid talle õpetada korrutamist ja jagamist. Selle arenguetapi lõpus naudib sinu laps poeskäimist, sõpradega poemängimist, küpsetusretseptide uurimist, nipsu-, palli- ja kaardimänge või arvutimänge.
  • 7 – 10 a – Lapsed „usuvad“ oma numbritesse. Nad avastavad matemaatika „tõepärasuse“. Nad seostavad endiselt numbreid reaalsete objektidega, kuid ei ütle enam summasid kõva häälega välja. (See on konkreetsete operatsioonide staadium.) – Näide: Oluline arengujärk, sest senikaua, kuni laps usub sellesse, mida ta teeb, ei suuda ta aktsepteerida reegleid – ta peab alati kõik järele proovima. Kui sinu laps lõpuks usub matemaatika tõepärasusse, võib talle tutvustada reegleid (otseteid), mis teevad matemaatika hõlpsamaks. Näiteks saab ta omandada kiirema meetodi jagamiseks. Nüüd võib laps hakata mängima keelega, nii nagu sõnad ja laused oleksid numbrid.
  • 10 – varane teismeiga – Lapsed jätkavad „tõdede“ ja reeglite arendamist. Näide: Selles eas armastavad lapsed mängida sõnade ja numbritega.
  • Varane teismeiga – Lastest saavad vaimsete võimete poolest väikesed täiskasvanud – nad alustavad oma teekonda formaalse mõtlemise suunas. (Mõnikord nimetatakse seda abstraktseks mõtlemiseks). Näide: Põnev aeg, mis paneb lapse vahel ka proovile. Koolis tutvustatakse talle algebrat ja teoreemide (või hüpoteeside) tuletamist. Sümbolid, sõnade kombinatsioonid pannakse asendama objekte ja sündmusi. Keeles uuritakse loogikat ja filosoofiat. Teismeea jätkudes jõutakse sümboolsel tasandil põhjuse ja tagajärje seoste lahkamiseni.

Kui sinu laps on matemaatikas eriti andekas, ilmnevad need loogilise arengu verstapostid tunduvalt varem – tema tegelikus vanusest tuleb lahutada 1/3 (Näiteks 1- aastane eriti andekas laps on oma arengus vähemalt 4 kuud eakaaslastest eespool, mis matemaatika seisukohalt tähendab, et ta võib juba  hakata objekte rühmitama ja sorteerima).
Allikas – „Andekas laps. Avasta oma lapse anded ja võimed“ Kay Pittelkow, Angelica Jacob (Autraalia Andekate ja Võimekate Laste Ühingu eestvedajad)

Write A Comment