Lapsevanem

Räägi seda lapsele kurejuttude asemel

Seksuaalne areng on astmeline, oma sisemist ebakindlust tasub kuulata, kiiret ei ole.

Igas peres jõuab kord kätte aeg, kui tuleb seletada, mis on seksuaalsus, kust tulevad lapsed.
Alusta Algusest. Seksuaalkasvatus ei ole müstiline, ülejäänud elust eraldi seisev teadus. See on osa inimeseks kasvamisest. Sõltub vanemast, kas ta tahab ja suudab olla järeltulijale mõistvaks ja suunavaks kaasteeliseks.
Anna lapsele õiget ja elutervet teavet siis, kui see talle huvi pakub ja ta seda vajab. Laps kasvab seksuaalselt terveks inimeseks läheduse ja helluse kaudu. Tema arengut austav õpetus on kõnelemine tunnetest, oma peaga mõtlemisest, õigustest ja kohustustest. See on väärtushinnangute kasvatamine, eetika ja inimlikkus.
Millises vanuses mida õpetada?

Kuni 2-aastased:
kogu keha on hea, kõigi kohtade jaoks on head nimed. Lähedus, rahustavad puudutused, turvalisus. Nautimine ja enda puudutamine on lubatud, küll ei saa kõiki kohti igas olukorras puudutada.

Kuni 4-aastased:
selgita lihtsalt paljunemist. Lihtsad vastused küsimustele. Tüdrukud, poisid, naised, mehed on ühtemoodi head.
Kuni 6-aastased: õige sõnavara kehaga seoses. Suguelundite erinevused. Käitumisreeglid: privaatsus, kõike ei ole kombeks teistele näidata, teiste nähes teha. Igaühe keha on tema enda oma, iga selle koht on väärtuslik, seksuaalsus ja armastamine on toredad asjad. Tunnete nimetamine ja nende valitsemine.
Kuni 8-aastased: info keha ja ka murdeea kohta. Erinevuste tunnistamine. Käitumiskombed, sõpruse reeglid. Ohtlike olukordade äratundmine: on haigeid inimesi, kes soovivad last seksuaalselt puudutada. Kuidas ohtlikuna tunduvates olukordades tegutseda.

Kuni 10-aastased:
seksuaalsus võib viia tegudeni, see on aga alati vabatahtlik. Õige ja vale tegutsemise erinevused. Seksuaalsust puudutavad väärtushinnangud ja normid. Eneseväärikuse ja enesemääramisõiguse tugevdamine.
Kuni 12-aastased: selgita, mis on õige, mis vale, mis lubatud, mis keelatud. Kohmetusest, tundlikkusest, ebaküpsusest kõnelemine. Lähedusega kaasnev turvalisus.

Kuni 14-aastased:
ära hülga oma järeltulijat, ükskõik kui raevukalt ta sind tõrjub, teeb rumalusi, eksisamme. Ole oma lapse jaoks kohal, kui ta sind vajab. Kõnele kurameerimisest, sõprusest, usaldusest. Seksuaalne areng on astmeline, oma sisemist ebakindlust tasub kuulata, kiiret ei ole.
Kuni 16-aastased: rasedusest ning suguhaigustest hoidumiseks tuleb neist asjadest kõnelda. Toeta ja hooli. Õpeta vastutust: mida see tähendab, kuidas kantakse vastutust seksuaaltervise osas. Väärtuskasvatust, piiride seadmist ja tugevat toetust läheb vaja kogu aeg, kuni täiskasvanuks saamiseni.
 Refereeritud http://naistekas.delfi.ee/

Write A Comment