Koolieelik

Puslemäng aitab 2-4-aastastel lastel arendada matemaatilisi oskusi

2-4-aastased lapsed, kes sisustavad oma mänguaega puslemängudega pusides, arendavad sel viisil ruumilist taju ja on matemaatiliste ülesannete lahendamisel edukamad kui lapsed, kes puslesid ei lahenda. Sellisele järeldusele jõudsid Chicago ülikooli teadlased, jälgides laste tegevusi ja arengut nende loomulikus keskkonnas.
Teadlased salvestasid vanemate ja laste mängimist nende koduses keskkonnas 20 kuu vältel, külastades iga uuringus osalevat perekonda iga nelja kuu järel, et salvestada 90 minutiline video sellest, kuidas vanem koos lapsega mängib. Vanematel paluti käituda tavaliselt ja mängida sel viisil ja neid mänge, mida nad tavaliselt igapäevaselt lapsega mängivad.
Videosalvestuste analüüs näitas, et suurema sissetulekuga peredes andsid vanemad rohkem lastele puslesid lahendada. Puslede ruumilist taju arendav mõju avaldus ülesannete lahendamisel ühtviisi edukalt nii poistel kui ka tüdrukutel, kuid poisid tavatsesid lahendada tüdrukutest keerulisemaid piltmõistatusi ning ka vanemad kasutasid poistega mängimise ajal suheldes rohkem kujundeid kirjeldavat sõnavara ja panustasid mänguprotsessi rohkem kui tüdrukute vanemad.
Allikas: http://teadus.err.ee/ Puzzle Play Helps Boost Learning Math-Related Skills (ScienceDaily)

2 kommentaari

  1. Eks iga tegevus arendab midagi lapses, matemaatilisi oskusi saab siiski ka arendada ilma kalleid puzzlesid kasutamata . Üks võimalus on näiteks lugeda trepist tulles astmeid (annab väga hea tulemuse), laduda erineva suurusega topse jne. Olen tahtnud oma lapsele ka neid väikelastele mõeldud puzzlesid osta, tahtmiseks on see kahjuks ka jäänud.Põhiline on see, et laste mängud on tehtud nii kalliks, et tihti ei tõuse käsi seda riiulilt võtma, ka kasutatud puzzlede eest küsitakse hingehinda (samas need on ju kallilt ostetud).

Write A Comment