Mängud

Parimad harivad mänguasjad

Lego klotsid arendavad näpuosavust. Foto: LEGO

Mänguasjade valik poodides võtab silme eest kirjuks. Kuidas peaks lapsevanem aru saama, milline lelu on tegelikult lapsele kasulik on ning milline neist suudab kolme-aastase püsimatu põngerja tähelepanu köita kauem kui viis minutit?
Ekspertide kinnitusel on parimad harivad mänguasjad need, mis arendavad teatud kindlat oskust, vastupidiselt neile, mis lihtsalt kinnitavad, et on harivad.
„Arendab kognitiivseid võimeid – see kõlab tehniliselt, kuid liiga üldsõnaliselt, et ka tegelikult kasulik olla,“ on psühholoog Susan Hardwicke öelnud. Hardwicke, kelle tööks on harivate lelude katsetamine ja uurimine, kinnitas, et igasugune kogemus arendab aju.
Aga millised mänguasjad siis harivad last? Oppenheim Toy Portfolio, sõltumatu toodete ülevaateid tegev organisatsioon, mis hindab mänguasju, avaldab igal aastal nimekirja leludest, mida on testinud nii täiskasvanud kui lapsed, üritades sellele küsimusele vastata. „Sageli arvatakse, et harivad mänguasjad peavad olema seotud koolis omandatavate oskustega. Kuid lelu hariv väärtus ei seisne vaid õige ja vale eristamises või ABC õppimises,“ rääkis laste arengu spetsialist ning Oppenheim Toy Portfolio kaasasutaja Joanne Oppenheim.
Oppenheimi hinnangul arendab laialdane mängude valik lapse füüsilisi, sotsiaalseid, loomingulisi ja intellektuaalseid võimeid. Näiteks läbi rollimängude või n-ö ettekujutusmängude areneb lapse keel ja kujutlusvõime. Need on omakorda vajalikud oskused lugema ja kirjutama õppimisel.
Käelist tegevust nõudvad mängud (näiteks mänguklotsid) tulevad kasuks peenmotoorsele arengule ja käteosavusele. Areneb ka lugemisoskus ning juhiste järgimine ja järjekindlus samm-haaval millegi kallal töötada ja toiming lõpuni viia.
Oppenheimi eksperdid jaotasid harivad mänguasjad kategooriatesse:

  • Ehitusklotsid, näiteks Lego. Erinevatele vanustele eri keerukusega klotsid. „Ehitusklotsid on igas vanuserühmas lastele parimad ruumilise taju arendamiseks ja järjekindluse õpetamiseks,“ selgitasid Oppenheimi spetsialistid.
  • Kunstitarbed. „Kunsti kaudu näeb laps, kuidas värvid omavahel sobituvad. Kunst võimaldab loomingulist ja ilma sõnadeta eneseväljendust.“ Hästi sobivad näpuvärvid.
  • Vahendid näidenditeks ja rollimängudeks. „Need ergutavad kujutlusvõimet ja keelelist arengut.“
  • Lauamängud, mis sisaldavad asjade kokkusobitamist, kokku lugemist ja kordamööda mängimist.
  • Spordivarustus. „Sportimine arendab koordinatsiooni ja suuremaid lihasgruppe ning õpetab meeskonnatöö ning ausa mängu põhimõtteid – olulised õppetunnid, millele ei pöörata sageli tähelepanu.“
  • Pusled. „Need arendavad nägemismälu ja õpetavad kannatlikkust tegeleda mõne asjaga kauem.“

Allikas: iVillage

Write A Comment