Koolilaps

Päeva tip: Mata karistused maha

Karistuste puhul on sageli oht, et karistatakse valedel alustel. Ebaõigesti määratud karistused tekitavad lapses vaid kibestumist. Need rõhutavad vigu, kuigi karistatava teo põhjuseks võib olla üksnes lapse teadmatus või õnnetus.
Pea meeles, et õnnetusi juhtub kõikidega. Seejuures ei pruugi miskit valesti olla ja see ei viita ka halvale iseloomule. Õnnetus on õnnetus.
Päeva tip on  Lastekaitse Liidu infovoldikust : “Tasa ja targu-Kasvatusvõtted isadele ja emadele”, 2011

Write A Comment