Vanemaharidus

Päeva tip: Lõpeta võimuvõitlus

Piiridest on mõistlik kinni pidada, kuid liigne takerdumine nõudmistesse ja pidev rõhutamine, kes on peres otsustaja, ei lahenda väikelaste arengu eri etappidega seotud probleeme.
Arenemine ja küpsemine võtab oma aja. Kui tähelepanu juhitakse positiivsetele asjadele, pole pidevat korranõudmist vaja. Vaja läheb kannatlikust, et samades tegemistes, näiteks riietumine ja söömine, jaksata last ikka uuesti ja uuesti suunata ja õpetada.
Päeva tip on  Lastekaitse Liidu infovoldikust : “Tasa ja targu-Kasvatusvõtted isadele ja emadele”, 2011

Write A Comment