Suhted

Me oleme lihtsalt sõbrad

Sageli on enam meessoost sõpru neil naistel, kes on üles kasvanud vendade või lihtsalt naabripoiste seltskonnaga.

Kuule – mis värk sul selle kutiga on? Käite või?
– Ei, me oleme lihtsalt sõbrad.
– No keda sa petta üritad? Naine ja mees ei saa olla sõbrad, varem või hiljem tulevad seks ja tunded vahele.
Kas tõesti ei saa eksisteerida siirast sõprust eri sugupoolte vahel? Mida peaks osapooled silmas pidama, et sõprusest ei saaks toitu keelatud armutunded?
Sõbrasuhted lapsepõlvest
Sageli on enam meessoost sõpru neil naistel, kes on üles kasvanud vendade või lihtsalt naabripoiste seltskonnaga. Võimalik, et nad on androgüünsed või koguni pisut mehelikud, kuid see pole reegel. Poistega maast-madalast koos olnud naised on sagedamini meestega nö samal lainel. Neil on kergem mõista meeste kõnepruuki, nalju ja nad ei tunne vajadust end igale mehele atraktiivse naisena esitleda. Omamoodi paralleele saab tõmmata lapsepõlvega. Lastel ei ole nii oluline, kas nad mängivad poiste või tüdrukutega. Miks me siis täiskasvanutena sellest numbrit teeme?
Piirid paika
Sõpradevahelise piiride paika panemine ei pea olema tähtis arutelu. Pigem on olulised raamid, mille kumbki osapool omaenda peas kehtestab ning millest käitumise ja olekuga teisele poolele märku annab. Flirtimise või väljakutsuva käitumisega on raske hoida lihtsat sõprust. Sõpruse hoidmiseks on pea kõige olulisem selge suhtlemine ja oma ootuste-lootuste mõista andmine. Samuti on tähtis olla avatud teie poole mõtetele ja neid aktsepteerida. Kindlasti on keerulisem luua sõprussuhe ühepoolsetele või jahtunud armutunnetele – vana arm ei roosteta. Kõlab klišeena, kuid peab sageli paika.
Ühe osapoole seotus
Kas kummagi poole (vaba)abielu mõjutab sõprust või lausa lõpetab selle? Eks see olene inimestest. Kui tõesti olid mängu tulnud keelatud tunded ja mõtted, võib see viia sõpruse lõppemiseni. Samuti on mängu tulnud kolmas pool – abikaasa, kes ei pruugi teiste sõprusega leppida. Samas võib seotud inimene mõjuda turvalisema poolena. Talle ei pea muljet avaldama ega oma väärtust naise/mehena tõestama. Kohustused on vabamad ja see muudab ka suhtlemise vabamaks.
Igale oma
Olen kokku puutunud naistega, kes väidavad, et nemad ei suuda olla meestega sõbrad. Samas on mul tutvusringkonnas palju ka neid, kellel mees-sõprade hulk ületab naissoost sõprade arvu. Sõbrad on ühtviisi olulised – pole tähtis, on nad Kalled või Kristid. Vastassoost sõbrad ei ole kohustuslikud, kuid aitavad vahel mõista eri sugude vaateid ja maailma. Oma sõbrad vali ikka enda meeldivuse järgi, kuid vale soo pärast ära sõpruse ees ust kinni pane. Kaotada pole midagi…
– ole käitumises ja sõnades üheselt mõistetav
– kehtesta enda jaoks sõpruse piirid ja pea neist kinni
– sõprus ei küsi sugu!

Write A Comment