Areng

Lugemisraskuste ületamisel on õige meetod lapse intelligentsusest tähtsam

Düslektikuid ehk vaeglugejaid on meie ühiskonnas ligi 10%.

Düslektikuid ehk vaeglugejaid on meie ühiskonnas ligi 10%. Kuigi lugemisraskustega võivad kaasneda ka probleemid loetu tähenduse mõistmisel, ei tähenda düsleksia tingimata madalat vaimset võimekust.
Kuna tegu on keerulise ja mitmetahulise häirega, mis avaldub inimestel erineval määral ja erinevate sümptomitega, on düsleksia põhjused senini küllaltki segased. Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi neuroteadlased leidsid aju-uuringute käigus, et lugemisraskustega lapsed kogevad raskusi ka sisekõne töötlemisel.
Teadlased kaasasid uurimistöösse 131 7-17-aastast last, kes jagati lihtsa lugemistesti ja IQ-testi tulemuste põhjal kolme gruppi: keskmiselt intelligentsed keskmise lugemisvõimekusega lapsed, keskmiselt intelligentsed lugemisraskustega lapsed ja madala intelligentsusega kehva lugemisoskusega lapsed.
Kõigil lastel paluti tuvastada, kas neile näidatavad sõnapaarid sisaldasid riimuvaid sõnu, kusjuures sõnade kirjapildist polnud võimalik aru saada, kas sõnad hääldatuna riimuvad või mitte.
Samal ajal jälgisid teadlased aju aktiivsust kuues erinevas helide ja trükitud sõnade ära tundmisega seotud piirkonnas.
Vaatluste tulemused näitasid, et olenemata sellest, millisesse gruppi olid lapsed paigutatud IQ-testide järgi, nii keskmise kui ka madala IQ-ga lugemisraskustega lastel täheldati jälgitud piirkondades väiksemat aktiivsust.
Neist uuringuist saadud tulemused näitavad, et kõrge üldise vaimse võimekusega laste lugemishäired ei erine vähem võimekate düslektikute probleemidest, mistõttu pakuvad teadlased välja, et düslektikutega tegelemisel peaks eelkõige keskenduma lugemise arendamisele ning samad võtted, mida on kasutatud niiöelda helgema peaga laste puhul, võiksid sobida ka vähem võimekatele.
Teadlased rõhutavad, et nii targemate kui ka vähem intelligentsete laste puhul on düsleksiast tulenevate probleemide põhjused samad.
Avastusest loodetakse tulu tõusvat uute ja paremate meetodite välja töötamisel.
Loe lähemalt:  Dyslexia Isn’t a Matter of IQ, Brain Imaging Study Shows (Science Daily)
Allikas: www.err.ee

Write A Comment