Lapsevanem

Lapsendamine- heategu terveks eluks

MTÜ Oma pere on ühing, mille tegevuse eesmärk on vanemliku hoolitsuseta laste abistamine lapsendamise toetamise kaudu rahuldamaks lapse vajadust pere ja turvalise elukeskkonna järele. Soovides muuta inimeste suhtumist hea tegemisse laiemalt ja juhtida tähelepanu pere tähtsusele iga lapse elus. Alljärgnevalt on ühingu poolt toodud näpunäited, mida peaks teadma, olles lapsendamise otsuse vastu võtnud.
Oled lapsendamissoovis kindel – mida edasi teha?

 • pöördu lapsendamise sooviga elukohajärgse (või sobiva) maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitsetöötaja poole esmaseks nõustamiseks
 • esita lastekaitsetöötajale avaldus, abielutunnistus, pass, lapsendaja arstitõend (perearst, psühhiaater), sissetulekut tõendav dokument ja karistusregistri tõend
 • tee avatult ja aktiivselt koostööd lastekaitsetöötajaga arvamuse koostamiseks, mis määrab Sinu valmisoleku ja sobivuse lapsendamiseks
 • ole valmis vastu võtma lastekaitsetöötajat oma kodus
 • küsi lapsendajate koolituses osalemise võimalusi.

Mida oleks hea teada lapsendamisest?

 • lapsendamise tulemusel tekivad lapsendaja ja lapsendatud lapse vahel vanema ning lapse vahelised õigused ja kohustused
 • lapsendamine on tähtajatu ega saa olla seotud tingimustega
 • lapsendajaks võib olla vähemalt 25-aastane isik, kes on suuteline lapse täisealiseks kasvatama
 • lapsendada saab ainult alaealist (kuni 18-aastast) isikut
 • lapsendada saab last, kelle vanem(ad) on andnud lapsendamiseks nõusoleku, kelle vanem(ad) on surnud või kelle vanema(te)lt on ära võetud vanema õigused
 • sama last võivad lapsendada ainult omavahel abielus olevad isikud
 • lapsendajaks võib olla abielus mitteolev isik.

Millist rolli täidab kohus?

 • kohus otsustab lapsendamise üksnes lapsendamist sooviva isiku avalduse alusel
 • kohus kaasab lapse elukohajärgse maavanema lapsendamise otsustamiseks vajalike andmete (avaldaja tervis, varaline seisund, eluase, suutlikkus last kasvatada, tema eest hoolitseda ja teda ülal pidada) kogumiseks ning esitamiseks kohtule
 • lapsendamine on hagita menetlus, kuhu kohus võib kaasata bioloogilise vanema
 • kohus kaasab lapsendamisse lastekaitsetöötaja
 • kohus koostab lapsendamise kohtumääruse, mis jõustub üleandmisel lapsendajale.

Lapsendaja meelespea

 • lapsendamine toimub eelkõige lapse huvisid arvesse võttes
 • maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond püüab leida lapsele sobivaimat peret (võimalusel arvestatakse pere soove ja eelistusi)
 • bioloogilisest perest eraldamine on igale lapsele olenemata tema vanusest alati traumaatiline
 • Sa teed otsuse kogu eluks, sest lapsendamise kohtumäärust ei saa muuta
 • laps vajab ja väärib usaldust ning tema arvamus on tähtis
 • Sinu lähedased ja sõbrad saavad oma elus uue rolli ning Sinu otsuse aktsepteerimine on oluline
 • kui Sa räägid lapsele ausalt lapsendamisest, aitab see teil mõlemal kergemini toime tulla murdeea võimalike kriisidega
 • kui Sa püüad varjata lapse minevikku ning ei räägi talle tõtt tema päritolu kohta, sead ohtu teievahelise usalduse
 • lapsel on õigus teada ja saada informatsiooni oma bioloogiliste vanemate kohta: jaga seda sobival hetkel, räägi pigem varem kui hilja
 • head ja turvalised suhted uues peres loovad soodsa pinnase kiindumuse tekkeks ning lapse varasem elukogemus ja teave oma bioloogiliste vanemate kohta ei ohusta seda.

Allikas: www.omapere.ee

Write A Comment