Koolilaps

Lapsed loodusesse- tasuta loodusõppeprogramm

Keskkonnaamet ja RMK on üheagselt alustanud kevadiste lasteaia- ja koolilastele mõeldud tasuta loodusõppeprogrammidega, mis viivad kuni juunini noori tärkava kevade keskele loodusega tutvuma.
RMK kevadprogramm paneb kevadele käed külge
„Sel kevadel alustame üle-eestilise metsamajandamist esitleva pilootprogrammiga eelnevalt kinnitatud 17 kooli 10. klassidega,“ rääkis RMK loodushariduse peaspetsialist Helen Luks ning lisas, et sellise programmi üheks alustõukeks oli eelmise aasta kuuendate klasside sügisprogrammi „Kohtume metsas!“ positiivne kogemus ja õpetajate-õpilaste suur huvi.
Helen Luksi sõnul pakub tänavune kevadkampaania 111 erineva nimetusega harivat programmi, mille taga on RMK looduskeskuste võrgustik 18 keskusega. Kevadprogrammide valikus on ka teemasid aastaaegade vaheldumisest, uue elu sünnist, rannikualadel lindude rändest kuni maastiku- ja metsatulekahjude ning pärandkultuurini välja. Programmide arvukus tuleneb keskuste aastatepikkusest tööst ning sihtrühmast, kellele vanusest tulenevale huvile ja koolis õpitavale sisule vastavalt pakutakse sarnaseid teemasid.
Keskkonnaamet kutsub lapsi kevadist loodust avastama
Keskkonnaamet pakub alates 17. aprillist kuni 8. juunini üldhariduskoolidele ja lasteaedadele üle 70 õppekavakohase programmi, mis aitavad koolis õpitut praktiliste kogemuste ja vaatlustega rikastada.
Programmid on koostatud aktiivõppena, pakkudes osalejatele vaheldusrikast tegevust ja ümbritseva tunnetamist kõigi meeltega. Teemad hõlmavad looduskaitset ja elurikkust, kooslusi ja nende kujunemist, pinnavorme ja tekkelugu, aastaaegadega seonduvaid muutusi looduses, vee kasutamist ja kaitset, jäätmetekke vähendamist ning maavarade kaevandamist ja kasutamist.
„Kevad on parim aeg õuesõppeks. Pakume õpetajatele võimalusi viia õpilased koolist välja, et kinnistada talvel koolitunnis õpitu praktiliste vaatluste ja kogemustega. Loodus on üks lõputu praktikabaas, mida koolid kahjuks seoses pingelise õppetööga tihti kasutada ei saa. Loodame, et meie pakutavad programmid aitavad kaasa laste loodusearmastuse kujunemisele,“ ütles keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.
Programmid on koolidele ja lasteaedadele tasuta. Juhendajateks on keskkonnahariduse spetsialistid. Kaasa saab lüüa keskkonnaameti looduskeskustes, õppe- ja matkaradadel, jäätme- ja veejaamades, koolide juures õuesõppe aladel või koolis.
Eelmisel aastal korraldas keskkonnaamet 1332 õppeprogrammi, kus osales 27 606 õpilast.
Kas sinu lapse kool või lasteaed võtab osa sellest toredast programmist?

Write A Comment