Rasedus

Kuidas tuvastatakse isadust?

DNA-ekspert Egle Toover Biomeedikumi laboris. Foto: Tiina Luht

Kui väikelapse isa tuvastamine DNA-analüüsiga on suhteliselt lihtne ning nõuab vaid süljeproovide võtmist, siis rasedusaegne isa kindlaks tegemine on riskantsem ning hõlmab endas ka väikest raseduse katkemise riski.
Bioloogilise isaduse tuvastamiseks saab DNA-analüüsiks proove anda Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kohtla-Järvel, kus on Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) bürood. Analüüsid saadetakse Tartus Biomeedikumis asuvasse kohtuekspertiisi laborisse.
Proovi andmiseks peavad kõik asjassepuutuvad inimesed (ema, isa ja laps) minema ekspertiisibüroosse isiklikult kohale ning kaasas peab olema isikut tõendav dokument. DNA-ekspert Gunnar Tasa kirjeldusel võetakse isaduse kindlaks tegemiseks kõigilt vatitampooniga suust põse sisepinnalt süljeproov. „Sellega on proov võetud, hästi lihtne ja mittetraumaatiline,“ lisas ta.
Analüüsi tulemused selguvad vähemalt kahe nädala jooksul, kuid Tasa kinnitusel võib need valmis saada ka ühe päevaga. Tulemused vormistatakse kirjaliku aktina, kus on märgitud uurimistulemused tabeli kujul DNA markerite kaupa ning eksperdi järeldus.
Tulemuseks saab olla kas isaduse kinnitus või välistus. „Välistuse puhul me näeme, et mehel ei ole uuritud DNA piirkondades neid variante, mis lapsel on olemas,“ rääkis Tasa. Välistava tulemuse korral sõnastatav järeldus on absoluutne väide (st sajaprotsendiline usaldusväärsusega), millele ei lisata tõenäosusarvutusi.
Kinnitava tulemuse annavad DNA-eksperdid alati tõepära suhtena ning lisavad omapoolse järelduse. Tõenäosuse protsent on sajale lähenev, reeglina üle 99 protsendi, kuid mitte kunagi sada. Tasa kinnitusel on annab tõenäosussuhe isaduse tuvastamisel siiski piisavalt usaldusväärse vastuse, kas tegu on lapse bioloogilise isaga või mitte, keerukamaks muutub põlvnemise kindlakstegemine kaugemate sugulaste puhul.
Tasa tunnistab, et sama juhtumi puhul on tellitud ka korduvaid analüüse, kui tellija on tulemuste õigsuses kahelnud.
Isaduse tuvastamise teste on tehtud juba 1995. aastast, kuid viimaste aastatega on Tasa kinnitusel põlvnemist, sh isaduse tuvastamise analüüse rohkem nõudma hakatud: 2001. aastal oli 60 juhtumit, 2006. aastal 160 ja 2007. aastal juba 270.
Tasa hinnangul on kasvu põhjuseks inimeste informeerituse tõus. „See asi (isaduse tuvastamise võimalus – toim) pole enam nii uus.“ Lisaks mängib rolli ka analüüsi suhteliselt jõukohane hind, milleks on kolme inimese puhul (ema, isa ja laps) 3600 krooni.
Isaduse tuvastamist saab nõuda nii kohtu kaudu, kuid kahel kolmandikul juhtudest pöörduvad inimesed ekspertide poole väljaspool kohut ehk omal soovil.
Kus saab DNA-analüüsiks proove anda:
Täpsemat informatsiooni analüüsi sisulise külje osas saab telefonidel 663 6726 (EKEI DNA infotelefon) või 551 0592 (Gunnar Tasa). Proove analüüsiks saab anda neljas kohas:
1) Tallinnas, asukohaga Pärnu mnt. 328, registreerimine telefonil 663 6726
2) Tartus, asukohaga Ravila 19 (Biomeedikum), registreerimine telefonidel 737 4288 või 737 4289
3) Pärnus, asukohaga Ristiku 1, registreerimine telefonil 449 0600;
4) Kohtla-Järvel, asukohaga Ravi 10C, registreerimine telefonil 332 1480.
Rasedusaegne isaduse tuvastamine
Raseduse ajal saab isadust tuvastada looteveeuuringuga või koorioni biopsiaga. Koorioni biopsiat tehakse ainult Tartu Ülikooli kliinikumi naistekliinikus ning see protseduur tähendab ultraheli all süstlanõelaga läbi kõhu eesseina koorioni proovi võtmist.
Proovi võtmiseks on sobivaim aeg 10.-11. rasedusnädal. Protseduuri keerukase tõttu on kliiniku juht dr Aivar Ehrenbergi kinnitusel ligikaudu 1-4 protsendiline oht raseduse iseeneslikuks katkemiseks.
Ehrenbergi sõnul tehakse seda analüüsi üliharva – paarkümmend korda aastas.
Lootevee uuringu tegemiseks on sobivaim proovi võtmise aeg 15.-16. rasedusnädal. Lootevett võetakse ultraheli all süstlanõelaga läbi kõhu eesseina. Protseduur on ohutum kui koorioni biopsia, kuid raseduse katkemise oht on siiski tavapärasest poole kuni ühe protsendi võrra suurem.
Aastas tehakse seda protseduuri umbkaudu tuhandel korral.
Lootematerjali võtmise protseduure tehakse Tartus:
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliinikus
Erakliinikus Elite
Tallinnas:
Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinikus
Nova Vita Kliinikus
Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliinikus

Write A Comment