Beebi

Juba imikud suudavad vahet teha nimisõnadel ja tegusõnadel!

Imikuga on tema arengu huvides vaja rääkida, rääkida ja veel kord rääkida! Ja seda loomulikult tema sünnist alates ning pidevalt. Miks?
Oma sünnihetkest alates on beebid väga kõrgel määral häälestatud ühendust võtma ja motiveeritud suhtlema. Ja nad on suurepärased kuulajad!
Jill Lany juhatab Notre Dame ülikooli juures tegutsevat beebide uurimise keskust. Ta viib momendil läbi uuringuid selle kohta, kuidas väikelapsed keelt omandavad.
Lany räägib oma värske uuringu kohta, et beebid, kes väga pingsalt ümbruskonda jälgivad ja tundma õpivad, kuulavad kogu aeg hoolega, mida neile räägitakse.  Beebid ei kuula aga konkreetseid sõnu, vaid keerulisi sõnamustreid, mis helide voos nendeni jõuavad. Hilisema rääkima õppimise käigus, mis toimub vanuses 18. elukuust kuni kaheaastaseks saamiseni, on väikelaste imikuaegne tähelepanelikkus neile suureks toeks.
Lany uuringutulemused näitavad, et beebideni jõudvas helivoos peitub üllatavaid vihjeid sõnade grammatilise tähenduse kohta, mis hiljem aitavad väikelastel kõnelema õppida. Beebid tajuvad nendes sõnamustrites peituvate vihjete põhjal, kas tegemist on tegusõnade või nimisõnadega.  Lany uuringutulemused on näidanud, et nooremad kui 12-kuused beebid suudavad tuvastada „lähedasi suhteid“ samamoodi kõlavate fraaside või helide vahel ja oletada nende põhjal sõnade tähendust.
Kui kellelegi öelda: „Oi, vaata, see on spunk!“, siis kuulaja võib-olla ei tea, mida see „spunk“ tähendab. Sõna „see“ olemasolu helide voos annab aga vihje, et tegemist on nimisõnaga, niisiis saadakse aru, mida antud objektis jälgida tuleks. Kui öelda aga: „Ma spunkisin eile kõvasti“, siis  kuulaja küll ei taipa, mida eelmisel päeval põnevat tehti, aga sõnamustrite põhjal mõistab ta ometi, et „spunkisin“ on mingisugune tegevus. Beebid kasutavad neid kuuldud ja talletatud mustreid edukalt hilisema sõnade õppimise käigus.
Alates 15. elukuust  on lapsed võimelised jälgima veel keerulisemaid ja mitte eriti lähedasi suhteid sõnade vahel, milles vihje sõnaliigile või tähendusele võib veelgi raskemini tabatav olla.
Sageli mõtlevad inimesed, et grammatika tuleb laste ellu alles pärast sõnade õppimist. Tegelikult näitavad uuringud, et kogu see informatsioon, mille beebid esimese eluaasta jooksul kildhaaval keele kohta ja sõnademustrite keeles esinemise kohta koguvad, toetab tegelikult sõnade õppimise protsessi enne keelemeisterlikkuse saavutamist.
Allikas: MedicalXpress.com

Write A Comment