Blogi

INFO: Kui laps läheb esimesse klassi Tallinnas 1. septembril 2012

Kõigile kooliealistele lastele, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tallinn, tagatakse õppimisvõimalus ühes Tallinna munitsipaalkoolis.
Taotluste vastuvõtmine toimub 1.- 15. märtsini. Elukohajärgse kooli määrab ja sellest annab lapsevanematele teada Tallinna Haridusamet.
Millal algab koolikohustus?
Esimesse klassi võetakse lapsi, kes on 1. oktoobriks 2012 saanud 7-aastaseks.
Kuidas minu laps saab õppekoha esimesse klassi?
Selleks tuleb Tallinna Haridusametile esitada taotlus, mille alusel haridusamet määrab lapsele elukohajärgse kooli ning teavitab sellest lapsevanemat.
Millal ma taotluse esitada saan?
Elukohajärgse kooli taotluse vastuvõtt esimesse klassi astujatele toimub 1.-15. märtsini.
Kuidas taotlust esitada?
Taotluse saab esitada veebikeskkonnas eKool (www.eKool.eu) või paberkandjal Tallinna Haridusametisse (Estonia pst 5a III korrus). eKooli pääseb internetipanga või www.eesti.ee kaudu.
Miks taotluse esitamine vajalik on?
Taotlusest selgub oluline teave elukohajärgse kooli määramiseks: õppekeele valik ja õdede-vendade õppimine samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada ja põhjendada oma soove koolide valiku osas.
Mis saab siis, kui ma taotlust ei esita?
Elukohajärgne kool määratakse kõikidele lastele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn ka siis, kui taotlust ei esitata.
Millal ja kuidas saan ma teada, missugune kool minu lapsele määrati?
Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemat elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või paberkandjal lapse rahvastikuregistrijärgsel aadressil.
Mida tuleb mul teha, kui olen teate kätte saanud?
Peale teate saamist tuleb vanemal kooliga ühendust võtta. Selleks on aega 10. juunini. Kooli on vaja esitada nõutavad dokumendid, mille kohta saate infot kooli veebilehelt.
Kas saan lapse panna mõnda teise kooli?
Vanemal on õigus määratud koolikohast loobuda. Sel juhul tuleb ise leida kool, kus on vaba koht. Koolid võivad peale 15. juunit vabade kohtade olemasolul õpilasi vastu võtta kooli vastuvõtu korra alusel.
Kas Tallinnas on 1. klassi astumiseks peale elukohajärgse kooli veel teisi võimalusi?
Vanem võib vabalt valida ka mitteelukohajärgsete, era- ja riigikoolide hulgast. Selleks tuleb jälgida vastavat infot soovitud koolide kodulehtedelt. Mitteelukohajärgse vastuvõtuga munitsipaalkoolidesse ja klassidesse toimub vastuvõtt enne 1. märtsi.
Kust ma leian täiendavat informatsiooni kõikide Tallinna koolide kohta?
Tutvuge kindlasti koolide kodulehtedega, kus kajastuvad koolide pakutavad võimalused ja õppekavad. Kõikide Tallinna koolide kontaktid leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt www.haridus.ee (rubriik „Kontaktid“).
Kas 6-aastane laps võib kooli minna?
Vanema soovil võib kooli astuda ka koolikohustuslikust east noorem laps. Sel juhul esitab vanem koos taotlusega lasteaia hinnangu lapse koolivalmiduse kohta. Kui laps lasteaias ei käi, esitab vanem nõustamiskomisjoni soovituse. Infot Tallinna laste nõustamiskomisjoni kohta saab Tallinna Haridusameti kodulehelt www.haridus.ee (rubriik „Lapsevanemale“).
Mida teha, kui minu laps on 7-aastane ja elab rahvastikuregistri andmetel Tallinnas, kuid ei lähe Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi?
Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit. Seda saab teha haridusameti kodulehe või alljärgnevate kontaktide kaudu. Teate vorm
Missugused õigusaktid reguleerivad elukohajärgse kooli määramist?
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord (Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132)
Kellelt saab vajadusel nõu küsida?
Teie küsimustele vastavad Tallinna Haridusameti spetsialistid:
Viivi Lokk, üldhariduse osakonna juhataja
Tel 6404549, viivi.lokk [ät] tallinnlv.ee
Signe Hohensee, üldhariduse osakonna peaspetsialist
Tel 6404542, signe.hohensee [ät] tallinnlv.ee
Piret Rõõmussaar, üldhariduse osakonna vanemspetsialist
Tel 6404596, piret.roomussaar [ät] tallinnlv.ee
Natalja Lapikova, üldhariduse osakonna vanemspetsialist
Tel 6404521, natalja.lapikova [ät] tallinnlv.ee
Urve Raudsepp-Alt, üldhariduse osakonna peaspetsialist (erikoolid)
Tel 6404657, urve.raudsepp-alt [ät] tallinnlv.ee
Info pärineb :”Teabeleht lapsevanematele, kelle lapsed astuvad esimesse klassi 1. septembril 2012.”

Write A Comment