Rasedus

Hoiatused vaktsineerimisel

Vaktsiin ja rasedus, rinnaga toitmine või äge haigus

Rasedus
Elusvaktsiine ei tohiks võimaliku lootekahjustuse tõttu tavakorras manustada rasedatele naistele. Juhul, kui on märkimisväärne risk (näiteks kollapalaviku puhul) võib vaktsineerimine ollla olulisem kui potentsiaalne kahju lootele. Inaktiveeritud vaktsiine võib määrata rasedatele juhul, kui vaktsineerimisvajadus kaalub üles võimaliku kahju lootele.
Rinnaga toitmine
Enamikke vaktsiine võib ohutult manustada rinnaga toitvatele emadele. Oluline on teada, et immuunsus ei kandu rinnapiimaga lapsele üle.
Äge haigus
Ägeda, kõrge palavikuga (üle 380C) kulgeva haiguse korral, tuleks vaktsineerimine kuni paranemiseni edasi lükata. Kergemate haiguste puhul, kui ei esine kõrget palavikku ja üldisi häireid, ei ole vaktsineerimist tarvis edasi lükata.
Immuunpuudulikkusega patsiendid
HIV nakkus: HIV positiivseid patsiente võib ohutult vaktsineerida teatud inaktiivsete vaktsiinidega näit. lastehalvatuse, difteeria, teetanuse, tüüfuse ja B-hepatiidi vastaste vaktsiinidega, kuigi nende immuunvastus võib olla nõrgem. Mõnel juhul on vajalik korduv vaktsineerimine ja spetsialisti konsultatsioon. Elusvaktsiine ei tohi HIV-positiivsetele patsientidele tavakorras manustada. HIV nakkusega patsiendid, kellel on risk nakatuda kollapalavikku, peaksid konsulteerima nakkushaiguste arstiga kollapalaviku vastase vaktsineerimise osas.
Immunosupressioon: Elusviiruse vaktsiine ei tohiks manustada immunosupressiooniga (allasurutud immuunsusega) patsientidele, nagu näiteks hiljuti kiiritus- või keemiaravi läbiteinud patsientidele või neile, kes saavad  immuunosupresseerivaid ravimeid, näiteks kortikosteroide.  Inaktiveeritud vaktsiinid ei ole neile patsientidele ohtlikud, kuid ei pruugi olla efektiivsed.
Vaktsiinide võimalikud kõrvaltoimed ja nende ravi
Vaatamata pidevale uurimistööle, et välja töötada ohutumaid ja efektiivsemaid vaktsiine, võib esineda vaktsineerimisel ka kõrvaltoimeid. Tavaliselt on need reaktsioonid leebed ja haiguse vältimine kaalub igal juhul  üles vaktsineerimise riski.
Vaktsineerimisel esinevateks kõrvaltoimeteks võivad olla:

  • Lokaalsed reaktsioonid
  • Süstekoha valu, punetus, turse – süstekohale asetada  külm, niiske kompress (vajadusel), tugeva valu puhul paratsetamool
  • Üldreaktsioonid:
  • Palavik – temperatuur üle 39,0 C imikutel rektaalselt mõõdetuna – manustada paratsetamooli
  • Katarrinähud, lööve, artralgia

Kõrvaltoimete püsimisel tuleks pöörduda arsti poole.
Vaktsineerimise üldised vastunäidustused:

  • Kõrge palavikuga kulgev haigus
  • Eelmise sama vaktsiiniga vaktsineerimisele järgnenud tõsine reaktsioon
  • Tugev ülitundlikkus mõnele vaktsiini komponendile
  • Progresseeruv närvisüsteemi haigus
  • Immuunpuudulikkus teatud juhtudel

Allikas: Vaktsiin.ee   
 
     
 

Write A Comment