Areng

Sotsiaalsed oskused parandavad õppeedukust

Head kombed ja elementaarsed sotsiaalsed oskused on laste õppeedukuse edendamisel sama olulised kui lugemine, kirjutamine ja arvutamisoskus.
Ameeriklane Stephen Elliot küsitles selleteemalise raamatu tarbeks üle 9000 õpetajat ja pani kirja 10 oskust, mida õpilane edukuse saavutamiseks vajab:
• Oskus teisi kuulata
• Oskus teistest eeskuju võtta
• Oskus reegleid järgida
• Oskus abi paluda
• Oskus end kõrvalistel asjadel mitte häirida lasta
• Oskus kordamööda rääkida
• Oskus teistega suheldes rahulikuks jääda
• Oskus oma käitumise eest vastutada
• Oskus teistele head teha
Ellioti sõnul aitavad sotsiaalsed oskused õppimisele palju kaasa, „Sotsiaalsed oskused ei tee last targaks, vaid muudavad ta õppimisele vastuvõtlikumaks,“ selgitas ta. Põhjus on üsna lihtne: kui õpetada lastele järjepidevalt koostööd ja enesekontrolli, jääb kiusajaid vähemaks ning õppimiseks on aega rohkem.
Allikas: msnbc.com

Write A Comment