Koolilaps

Elukohajärgse kooli määramise taotluse esitas täna 1000 pealinna lapsevanemat

Täna, 1. märtsil 2012 algas Tallinnas elukohajärgse kooli määramise taotluste vastuvõtt. Tööpäeva lõpuks oli taotluse esitanud 1000 pealinna lapsevanemat, neist 916 eKooli kaudu ning 84 paberkandjal.
Tallinna Haridusameti üldhariduse osakonna juhataja Viivi Lokki sõnul sujus taotluste esitamine ladusalt.
Vastuvõtulaua töötajatele antud tagasiside põhjal jäid lapsevanemad taotlemise protseduuriga rahule. Osa lapsevanemaid arvas aga, et lisaks eKoolis taotlemisele tuleks seda teha ka paberkandjal. „See ei ole kindlasti vajalik,“ selgitas Viivi Lokk. „Samaväärsed on nii eKooli kaudu kui ka paberkandjal esitatud taotlused ning dubleerida neid tarvis ei ole. Taotluste esitamiseks on aega kuni 15. märtsini.“
Eesti Rahvastikuregistri andmetel läheb käesoleva aasta 1. septembril Tallinna koolide esimestesse klassidesse ca 4500 last. Tallinna Haridusamet kinnitab, et koolikoht elukohajärgses koolis on kindlustatud kõigile Tallinna lastele. Koolide määramise peamisteks kriteeriumiteks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning Tallinna linna elukohajärgse kooli määramise korrast tulenevalt elukoha lähedus koolile ning õdede-vendade õppimine samas koolis, võimalusel arvestatakse vanemate soove.
Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemat elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või paberkandjal lapse rahvastikuregistrijärgsel aadressil. Peale teate saamist tuleb vanemal hiljemalt 10. juuniks kooliga ühendust võtta ning esitada nõutavad dokumendid.

Write A Comment